Chính phủ đã quyết định ban hành chính sách quy định giá điện năng đầu vào mới (feed - in - tariff mechanism) để thúc đẩy sự phát triển của năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Chính phủ đã quyết định ban hành chính sách quy định giá điện năng đầu vào mới (feed - in - tariff mechanism) để thúc đẩy sự phát triển của năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Theo đề án mới được duyệt bởi Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, dự án năng lượng mặt trời được cấp phép thực hiện trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và đang đi vào giai đoạn hoạt động sản xuất giữa giai đoạn ngày 1 tháng 7 năm 2019 và  31/12/2020 sẽ được hưởng mức giá điện ưu đãi này. 

Cụ thể, Chính Phủ đã sửa giá điện mặt trời trên tầng áp mái về mức 1,943 VNĐ/kWh, hệ thống NLMT nổi ở mức 1.783 VNĐ/kWh và hệ thống NTMT mặt đất là 1,644 VNĐ/ kWh. Giá điện mới này đã giảm 24% so với chính sách giá cũ và sẽ được áp dụng trong 20 năm tới đây kể từ 22 tháng 5. 

Với các dự án tiếp nối khác, giá điện năng đầu vào sẽ được xác định dựa trên cơ chế đấu thầu. Quyết định này đã được ban hành 9 tháng sau chính sách tỷ lệ 9.35% hết hạn vào 30 tháng 6 năm ngoái.   

Tuy nhiên, giá thu điện của Chính Phủ từ các dự án điện mặt trời nối lưới có quy hoạch và hoạt động thương mại trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW ở phía nam tỉnh Ninh Thuận - sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 2.086 đồng/kWh.

Các tổ chức và những cá nhân sản xuất điện mặt trời áp mái có thể bán một phần hoặc tất cả sản lượng điện cho công ty điện Việt Nam (EVN), hay là những ai đang không sử dụng lưới điện của EVN.  

Điều đó có nghĩa là người bán và mua có thể thương lượng về giá và cách tiêu thụ điện trực tiếp từ hệ thống điện mặt trời của họ. 

Các nhà đầu tư quy mô lớn, các hộ gia đình và các doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống điện áp mái chờ đợi từ rất lâu, bởi quyết định cũ đã hết hạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. 

Chính sách mới này được phê duyệt sau khi chiến lược năng lượng mới của Chính Phủ được ban hành vào tháng 2 năm nay. Mục tiêu của chiến lược là thúc đẩy sự an toàn năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

Là một trong những nước phát triển nhanh tại Châu Á, nhu cầu về điện năng của quốc gia được dự kiến là sẽ đạt ngưỡng 130GW đến năm 2030, hơn gấp đôi so với mức hiện tại là 54 GW.  

Đến cuối tháng 6, Việt Nam đã có tổng cộng 82 nhà máy điện năng lượng mặt trời với tổng sản lượng lên tới 4.46 GW đã kết nối với lưới điện quốc gia. 

Nguồn: Vietnamnews